Pozastavenie zasielania obchodných oznamov

Oznámte nám, prečo ste sa rozhodli pozastaviť zasielanie obchodných oznamov. Je možné, že sa práve vďaka Vašej odpovedi dozvieme, čo a kde zlepšiť. Podklady pre rozposielanie pripravujeme spravidla 3-5 dní vopred. Ak sa práve nachádzame v tejto fáze, je možné, že Vám bude ešte jeden obchodný oznam doručený. Ďakujeme za pochopenie!

Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten! Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst (Fehler-Code: 20230528171930bae0c243)