Naše ocenenie = Vaša radosť

Uznania a ocenenia nás zaväzujú byť priekopníkmi v obore

Ocenenia pre HappyFoto

Za všetky tie roky, ktoré už máme za sebou, sme za naše úsilie v oblasti ochrany životného prostredia, užívateľských programov, elektronického obchodu, prístupu k zákazníkom atď. pozberali rôzne ocenenia, osvedčenia či vyznamenania. Poďte sa spoločne s nami pozrieť, čoho si na nás inštitúcie udeľujúce tieto ocenenia vážia a vytvorte si obraz o filozofii našej firmy.

Certifikovaný obchod SAEC – BEZPEČNÝ NÁKUP

Slovenská asociácia pre elektronický obchod SAEC prináša zákazníkom internetových obchodov záruku a zároveň záväzok internetového obchodníka, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu, ktoré sú stanovené certifikačnými pravidlami a sú v súlade s platnou legislatívou Slovenska ako aj EÚ.

Odmena za zodpovednosť

So spoločnosťou NATUR-PACK a.s. máme uzatvorenú zmluvu o združenom plnení, ktorá všetkým našim zákazníkom garantuje spätný odber a využitie odpadov z obalových a neobalových výrobkov. Za zodpovedný prístup k plneniu povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu obalov a neobalových výrobkov nás spoločnosť odmenila, stali sme sa nositeľom certifikátu Enviromentálne zodpovedný výrobca. Na certifikát sme náležite hrdí, pretože je to ďalšie potvrdenie toho, že naša neúnavná práca pri ochrane životného prostredia je tou správnou cestou na to, aby sme našu planétu zanechali dobrým miestom pre život aj pre budúce generácie.

Osvedčenie NATUR-PACK

So spoločnosťou NATUR-PACK a.s. máme uzatvorenú zmluvu o združenom plnení, ktorá všetkým našim zákazníkom garantuje spätný odber a využitie odpadov z obalov. Za obal sa považuje výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľ alebo spotrebiteľa. Znamená to, že sa prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK a.s. podieľame na financovaní nákladov spojených so zberom, zvozom, triedením a využitím obalového odpadu.

Osvedčenie NATUR-PACK

So spoločnosťou NATUR-PACK a.s. máme uzatvorenú zmluvu o združenom plnení, ktorá všetkým našim zákazníkom garantuje spätný odber a využitie odpadov z neobalových výrobkov. Za neobalový výrobok sa považuje výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do nižšie uvedené skupiny výrobkov a odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu: papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky. Znamená to, že sa prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK a.s. podieľame na financovaní nákladov spojených so zberom, zvozom, triedením a využitím neobalového odpadu.

Certifikácia EN ISO 14001

Laboratórium HappyFoto je uznávaným ekologickým fotolaboratóriom a prvým laboratóriom vôbec, ktoré získalo už v roku 1996 medzinárodný certifikát EN ISO 14001. Ekologicky priaznivé spracovanie fotografií je jednou zo základných filozofií spoločnosti a garanciou pre Vás, našich zákazníkov, že Vaše fotoprodukty spracujeme šetrne.

Prihlásenie k odberu bulletinu
Prihlásenie k odberu bulletinu

Nenechajte si utiecť skvelé ponuky!

Prihláste sa na odber bulletinu a získajte informácie z prvej ruky. O čom?

  • O super akciách a zľavách
  • O nových produktoch
  • O zaujímavých novinkách
  • O súťažiach

Odber môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v bulletine.
Ako zaobchádzame s vašimi dátami sa dočítate na stránke Ochrana osobných údajov.