Naše ocenenie = Vaša radosť

Uznania a ocenenia nás zaväzujú byť priekopníkmi v obore

Ocenenia pre HappyFoto

Za všetky tie roky, ktoré už máme za sebou, sme za naše úsilie v oblasti ochrany životného prostredia, užívateľských programov, elektronického obchodu, prístupu k zákazníkom atď. pozberali rôzne ocenenia, osvedčenia či vyznamenania. Poďte sa spoločne s nami pozrieť, čoho si na nás inštitúcie udeľujúce tieto ocenenia vážia a vytvorte si obraz o filozofii našej firmy.

Osvedčenie NATUR-PACK

So spoločnosťou NATUR-PACK a.s. máme uzatvorenú zmluvu o združenom plnení, ktorá všetkým našim zákazníkom garantuje spätný odber a využitie odpadov z obalov. Za obal sa považuje výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľ alebo spotrebiteľa. Znamená to, že sa prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK a.s. podieľame na financovaní nákladov spojených so zberom, zvozom, triedením a využitím obalového odpadu.

Osvedčenie NATUR-PACK

So spoločnosťou NATUR-PACK a.s. máme uzatvorenú zmluvu o združenom plnení, ktorá všetkým našim zákazníkom garantuje spätný odber a využitie odpadov z neobalových výrobkov. Za neobalový výrobok sa považuje výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do nižšie uvedené skupiny výrobkov a odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu: papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky. Znamená to, že sa prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK a.s. podieľame na financovaní nákladov spojených so zberom, zvozom, triedením a využitím neobalového odpadu.

Certifikácia EN ISO 14001

Laboratórium HappyFoto je uznávaným ekologickým fotolaboratóriom a prvým laboratóriom vôbec, ktoré získalo už v roku 1996 medzinárodný certifikát EN ISO 14001. Ekologicky priaznivé spracovanie fotografií je jednou zo základných filozofií spoločnosti a garanciou pre Vás, našich zákazníkov, že Vaše fotoprodukty spracujeme šetrne.