Možnosti spracovaní IDEÁL & KLASIK

Aký spôsob prenesenia svojich záberov na fotopapier vyberiete?

 • IDEÁL - fotografie s voľnou dĺžkou (môžu byť kratšie)
 • KLASIK - fotografie s fixnou dĺžkou (môžu byť orezané)

IDEÁL = ideálne fotografie = voľná dĺžka

Prečo ideálnu fotografiu? Ako vyzerá? Typickým znakom fotografií typu IDEÁL je to, že zhotovená fotografia na 100% zodpovedá pomeru strán originálneho záberu dodaného na vyvolanie. Na výslednej fotografií je vždy vidieť všetko, čo ste vyfotografovali. Fotografie môžu byť vďaka rôznym pomerom strán v rôznych dĺžkach, žiadna časť záberu ale nechýba. A to je z nášho pohľadu ideálne.

Informácie o produkte

 • 5 rôznych formátov od 9 x cca 13 cm až do 30 x 45 cm s fixnou šírkou a voľnou dĺžkou
 • Značkový fotopapier s lesklým povrchom
 • Jednoduché objednanie online cez internet

Fotografujete s rôznym nastavením (3:4, 2:3, štvorec, panoráma apod.)? Podľa nastavenia pomeru strán uloží váš fotoaparát aj nafotené zábery.

Digitálne fotografie IDEÁL vám vždy zaručia celý váš záber na výslednej fotografii. Fotografie typu IDEÁL môžu mať rôznu dĺžku. Táto je vždy daná pomerom strán nafoteného záberu.

 • Zo štvorcového záberu vyhotovíme štvorcovú fotografiu.
 • Celý váš záber na šírku nájdete aj na vyhotovenej fotografii.
 • Celý váš panoramatický záber prenesieme na fotopapier. Pretože je pomer strán záberu väčší než pomer strán zvoleného formátu, vzniknú po celej dĺžke výslednej fotografie biele okraje.

KLASIK = klasické fotografie = orez

Prečo klasická fotografia? Čo to znamená? Typickým znakom fotografií typu KLASIK je to, že sa originálny záber dodaný na vyvolanie prenesie na fotopapier fixných rozmerov. V prípade odlišných pomerov strán zvoleného formátu fotografií a Vašich dát musíte myslieť na to, že zväčšená snímka vyplní celú plochu fotopapiera a presahujúce časti záberu musíme odstrihnúť. Inak by sme snímku zdeformovali.

Informácie o produkte

 • 5 rôznych formátov od 9 x 13 cm až do 30 x 45 cm s fixnou šírkou aj dĺžkou
 • Značkový fotopapier s lesklým povrchom
 • Jednoduché objednanie online cez internet

Fotografujete s rôznym nastavením (3:4, 2:3, štvorec, panoráma apod.)? Podľa nastavenia pomeru strán uloží váš fotoaparát aj nafotené zábery.

Digitálne fotografie KLASIK môžu mať pri rozdielnom pomere strán záberu a zvoleného formátu fotografií odstrihnuté presahujúce časti. Fotografie typu KLASIK majú vždy presný rozmer. Ten je daný zvoleným formátom fotografií.

 • Štvorcový záber prispôsobíme dĺžke zvoleného formátu fotografií. Presahujúce časti záberu po šírke musíme odstrihnúť. Ktorú časť záberu máme presne odstrihnúť si môžete v aplikácii určiť sami. Na problémy s pomerom strán budete aplikáciou upozornení.
 • Celý váš záber na šírku nájdete aj na vyhotovenej fotografii.
 • Panoramatický záber sa na zvolený formát fotografií nevmestí, presahujúce časti musíme odstrihnúť. Ktorú časť záberu máme presne odstrihnúť si môžete v aplikácii určiť sami. Na problémy s pomerom strán budete aplikáciou upozornení.

Objavte fotografie od HappyFoto